Montessori Centrum Nitra

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori