• Demo Demo
  • Demo
  • Demo
  • Demo
  • Úvod

O nás

Na myšlienku založenia Detského montessori centra Skalka (ďalej DMC Skalka) nás priviedli rodičia detí, ktoré chodili ku nám do Centra Skalka. Samé sme videli, že deti touto metódou práce rastú pred našimi očami a rodičia malými pod otázočkami "nezaložíte škôlku?", nás podporovali ísť ďalej a nezostať len na rovine kurzov a dočasného opatrovania. Nesmieme zabudnúť na pátrov Verbistov, ktorí nám dali priestory a hlavne páter Stanislav Krajňák, ktorý naše nápady vždy "hlboko" premyslel a nakoniec prijal.

Sme tím ľudí, ktorých zaujala Montessori pedagogika, každého podľa jeho možností a schopností. Vnútorná sloboda, ktorá je naozaj živá a prítomná v tejto práci, nás viedla, aby sme vytvorili DMC Skalka na všetkých úrovniach vzdelávania - intelektuálneho, ale aj náboženského.

Ďakujeme každému, kto nás podporil a podporuje v tejto práci, ale hlavne Bohu za jeho štedrosť darov, ktoré denne dostávame.

s. Norika, a Natália

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori