Škôlka

Detské Montesssori centrum je súkromné zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov. Kapacita detí je 18, z toho 12, ktoré spia. Nachádzame sa na Kalvárii vo dvore Misijného domu Kalvária Nitra, kde sa nachádza Centrum Skalka. Sme súčasťou Centra Skalka, kde je veľká záhrada s preliezkami, šmykľavkami, pieskoviskom a veľký dvor. Neďaleko je malý lesík, kam chodievame na prechádzky. Deti si vonku sadia rôzne druhy zeleniny a kvety.

Naše zásady a ciele

Našim cieľom je vytvárať v škôlke pokojnú a príjemnú atmosféru, priateľské vzťahy medzi deťmi a dospelými a pripraviť deti na povinnú školskú dochádzku. Poskytujeme bezpečné a šťastné prostredie, pre vaše deti. Hľadáme spôsoby, ako pomôcť deťom rozvíjať sa, učiť a to s rešpektom k ich osobnosti podľa svojho vnútorného učiteľa. Nehodnotíme deti, ale ich učíme, aby dokázali sami oceniť a dokončiť prácu. Podporujeme deti k vzájomnej komunikácii a spolupráci. Prvých 6 rokov života dieťaťa sú najdôležitejšie, vytvárajú sa základy, ktoré ovplyvňujú celý ich život.

Náš program zahŕňa

  • rozvíjanie osobnosti dieťaťa cez hry v herniach s Montessori materiálom z oblasti praktického života, zmyslovej výchovy, matematiky, geometrie, geografie, botaniky a kozmológie
  • dobrodružstvo s Bibliou
  • výučbu angličtiny s Hocusom a Lotuskou a pre predškolákov Jolly Phonics
  • hudobnú prípravu pod vedením skúsenej muzikantky
  • na tancovanie a športovanie okrem okolitej prírody využívame i malú telocvičňu
  • o deti sa starajú kvalifikovaní pedagógovia s láskou a trpezlivosťou

O Vaše deti sa staráme v čase od 07:00 do 16:30 hod. Zmena možná pri osobnom dohovore.

Aktivity a krúžky

V priebehu školského roka máme pripravený pestrý zoznam mimoškolských aktivít: návšteva parku a farmy, hradu, múzea, knižnice, hasičského zboru, záchrannej služby, letiska, policajného zboru (spojené s prehliadkami áut zborov a záchrannej helikoptéry), hvezdárne, divadelného predstavenia a rôznych slávností počas roka (Mikuláš, Vianoce, Deň detí, Deň Matiek a otcov). Deťom ponúkame krúžky: Tanečný krúžok Skalkáčik, Hocus a Lotus, výtvarný a hrnček var (kde si aj niečo upečieme).

Strava a pitný režim

Pre nás je dôležitý zdravý vývin detí. Stravovaniu a pitnému režimu venujeme veľkú pozornosť po celý deň. Dbáme na pestrú a vyváženú stravu. Celodenná strava zahŕňa desiatu, obed a olovrant a pitný režim v podobe vody, čaju, mlieka a džúsy. Dbáme na pestrú, vyváženú a plnohodnotnú stravu. Jedlo je denne čerstvé a skladba jedálnička zodpovedá pravidlám životosprávy. Suroviny sú kvalitné a čerstvé, zastúpené sú všetky druhy mäsa, ovocia a zeleniny. Obedy objednávame z Profi-gastra, desiate a olovranty si pripravujeme sami.

Čo dať deťom so sebou do škôlky

Náhradné oblečenie, vhodné oblečenie na dvor, zubnú pastu, kefku, pohárik, hrebeň, papuče, pyžamo, plienky a mokré uteráčiky, odfotený zdravotný preukaz, fotografiu celej rodiny 10x14 cm a fotografiu dieťaťa veľkosti pasu.„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori