Mgr. Natália Opralová - učiteľka

Mgr. Natália Opralová
Natália pracuje v našom centre ako vychovávateľka, a má na starosti komunikáciu s rodičmi a verejnosťou

Som matkou 6 a pol ročného chlapčeka Adamka. Vyštudovala som Gymnázium, Zdravotnú školu odbor detská sestra, Sociálnu prácu UKF Nitra, absolvovala som Montessori kurzy u p. Štarkovej, Montessori cestou od 0 do 3 rokov u Dity Dlouhej, Národný kurz Montessori pedagogiky u p. Bobekovej v SAM (Slovenská Asociácia Montessori) v Bratislave, Metóda dobrého štartu u p. Stanovej.

Montessori pedagogiku vnímam ako ucelený vzdelávací systém, ktorý rešpektuje zákonitosti detského vývoja, rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho tvorivosť, úctu k sebe, druhým a okolitému svetu.

Ing. Eleonóra Opralová

Ing. Eleonóra Opralová
Norika organizuje prácu nášho detského centra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis quam sed nulla feugiat, quis tempus urna accumsan. Vestibulum et auctor diam, ut gravida tortor. Pellentesque varius quam in augue rhoncus, vel pellentesque dui feugiat. Aenean tristique diam ac faucibus ultricies.

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori