• Úvod
  • Átrium dobrého Pastiera

Átrium dobrého Pastiera

Čo vlastne je Átrium dobrého Pastiera? Ide o katechézy dobrého Pastiera na princípoch pedagogiky Márie Montessori, ktoré spracovali Sofia Cavalleti a Gianna Gobbi pred 60-timi rokmi. Tieto katechézy prebiehajú v samostatnej miestnosti s dopredu pripraveným materiálom. Autorky vychádzali z predpokladu, že náboženská výchova malého dieťaťa musí byť postavená na pozornom sledovaní vývoja náboženskej vnímavosti a duchovných potrieb.

Deti žijú lásku, z ktorej sa rodí život. Lásku, ktorá život naplňuje a rovnako poskytuje neopísateľnú radosť. Dieťa ide k Bohu v radosti a v nej poznáva Boha, objavovaného ako Láska.

Bibliografia
Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi
Cavalleti poznamenáva, že "potreba byť milovaný sa neodvíja od nedostatku, ktorý je treba doplniť, ale závisí na bohatstve, ktoré dieťa hľadá. Niečo, čo mu vyhovuje, lepšie povedané, priťahuje ho a zameriava na toho, ktorý je Láska". (Cavalleti S., Dio e il Bambino, Rím 1984)

Môžeme teda povedať, že Boh je Láska, a dieťa sa s tým prirodzene stotožňuje, preto je treba od najútlejšieho veku dieťaťa umožniť mu stretnutie s Bohom.

Katechézy sa delia podľa veku dieťa. Ide o deti vo veku od 3 až 6 rokov, 6 až 9 rokov a 9 až 12 rokov. Stretnutia trvajú približne 1 až 1,5 hodiny.Ďalšie informácie môžte nájsť aj tu:

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori