Cenník ŠKÔLKA

  • celodenná starostlivosť pre deti od 2 rokov: 280 EUR / mesiac (7:00 - 16:30)
  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • celodenná starostlivosť pre deti od 3 rokov: 280 EUR / mesiac (7:00 - 16:30)
  • poldenná starostlivosť pre deti od 3 rokov: 180 EUR / mesiac (7:00 - 12:30)

Ďalšie poplatky:

  • Strava: 3 EUR / deň
  • Jednorazový príspevok na začiatku školského roka na materiál a pomôcky: 30 EUR

Cenník platný do 31. 8. 2018.

Pozn.: Strava počas celodennej starostlivosti zahŕňa pitný režim, desiatu, obed a olovrant.

Využite príspevok od štátu na starostlivosť o dieťa!

Ak ste mamička na materskej, pracujete alebo študujete, môžete požiadať štát o príspevok na starostlivosť o dieťa poskytovanú v rámci Detského Montessori Centra až do výšky 280 € na mesiac.

Viac informácií o príspevku na starostlivosť o dieťa
Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori