Montekurzy

MONTESSORI DIELNIČKY pre deti od 1 do 3 rokov

Montessori dielničky sú pravidelné stretnutia mamičiek s deťmi od 1 do 3 rokov. Spoločne sa tu hráme a pritom učíme. Používame rôzne Montessori pomôcky a postupy. Deti do 2 rokov všetko filmujú svojimi očami, ukladajú do pamäte a napodobňujú. Naučíme sa, čo sú to senzitívne obdobia, a ako nám deti dávajú najavo, že potrebujú našu pomoc, aby sme im poskytli materiál na ich rozvoj. Naučíme sa, tak ako Márii Montessori povedalo malé dievčatko "Pomôž mi, aby som to dokázala urobiť sama". Preto je dôležité ukázať deťom správne postupy napr. ako ich naučiť držať lyžičku a najesť sa sám, ako sa stať samostatným a postarať sa o seba, aj keď sme ešte takí malí. Ako si zjemniť našu motoriku, aby nás nebolela ruka, keď kreslíme, aby sme ju uvoľnili a s ľahkosťou mohli kresliť a písať.

Montessori dielničky bývajú jedenkrát do týždňa hodinu. Začíname praktickým životom a postupne prechádzame k zmyslovej výchove, jazyku, matematike, starostlivosti o seba.

MONTESSORI DIELNIČKY pre deti od 2,5 až 5 rokov

V tejto skupinke pracujeme s deťmi, ktoré mali už predchádzajúce kurzy, ale aj s tými, ktoré len začínajú. Väčšinou je treba dobre zvládnuť jemnú aj hrubú motoriku. Deti samostatne pracujú a preto niekedy nie je potrebná prítomnosť rodiča. Tieto stretnutia bývajú raz do týždňa. Dieťa sa môže vyhrať s montessori pomôckami, ktoré sú práve potrebné pre jeho senzitívne obdobie. Rozvíjame písanie, jazyk, matematiku, zoológiu a praktický život - prácu s kvetinami, zvieratkami (podľa možností v našich priestoroch), hudbu a začíname s čítaním. Učíme sa ako počas hry používať našich 5 zmyslov: hmat, zrak, sluch, chuť a čuch.

Montessori dielničky bývajú jedenkrát do týždňa hodinu.

Stimulačné montessori aktivity s prvkami Metódy dobrého štartu

Program MDS určený pre deti predškolského veku je všestranný, u detí s dobrou vývojovou úrovňou harmonizuje spojenie psychiky s motorikou, u detí s odchýlkou psychomotorického vývoja zase pozitívne ovplyvňuje nepravidelne sa rozvíjajúce funkcie. Rozvíja reč, grafomotoriku, vnímanie, slúži taktiež k nácviku písmen a k naštartovaniu trávia (čítania, písania, počítania). Predchádza u detí k možnej dyslexii, dysgrafii, dysortografii. Metódu tvorí 25 lekcií, z ktorých každá je postavená na ľudovej pesničke. Cvičenia sú určené pre deti s normálnou psychomotorickou úrovňou, pôsobia aktivizujúco, ako stimulácia detí s odloženou školskou dochádzkou. Metóda spĺňa nároky pre prácu s deťmi s diagnostikovanou špecifickou vývinovou poruchou učenia, využiteľná aj u minoritných skupín, u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Tento kurz býva jedenkrát do týždňa hodinu

Montessori školenia pre rodičov

Pozývame vás na školenia, kde sa dozviete nielen o Montessori pedagogike, ale naučíte sa načúvať a rozumieť vašim deťom. Zároveň vám pomôžeme stať sa lepšou mamou alebo otcom, babkou alebo dedkom, pedagógom či opatrovníkom! Prednášky sú určné všetkým, ktorí majú možnosť pôsobiť v blízkosti detí a majú záujem sa pozitívne podieľať na ich budúcnosti.

Prednášky sú vedené lektorkou Mgr. Jankou Kmeč Koščovou, ktorá absolvovala medzinárodný Montessori kurz v Londýne, má dlhoročnú prax v oblasti pedagogiky, výchovy a vzdelávania detí. Pracovala v mestách ako Londýn či Peking.

Vyberte si z ponúkaných kurzov

Témy:

  • 1. Prečo Montessori pedagogika naozaj funguje?! (Kto bola M.Montessori? Čo sú senzitívne obdobia? Ako pripraviť prostredie pre dieťa, aby bolo samostatné? Čo znamená dať dieťaťu slobodu?)
  • 2. Načúvajme potrebám našich detí 0-6 rokov. (Čo dieťa najviac potrebuje od narodenia do nástupu do školy a ako mu to môžeme poskytnúť? Typické znaky vývinových období, medzníky. Detská hra - námety na trávenie času s dieťatkom.)
  • 3. Výroba Montessori pomôcok pre baby od 0-12 mesiacov.
  • 4. Rozvíjanie tvorivosti u detí v domácom prostredí. (Ako vytvoriť domáce kreatívne prostredie pre svoje deti a rozvíjať u nich tvorivé myslenie).
  • 5. Výroba Montessori pomôcok pre deti od 1-3 rokov.
  • 6. Rečový vývin a komunikácia s dieťaťom. (Rady ako pracovať doma s dieťatkom, aby sa mu zlepšila komunikácia a podporili sme jej/jeho jazykové zručnosti).
  • 7. Výroba Montessori pomôcok pre deti od 3-6 rokov.

Montessori mornings in English.

Dear parents!
Your children have a unique opportunity to experience fabulous Montessori world - learn to be independent, gain self-esteem, improve fine/gross motor skills, enjoy creative art activities, read stories, sing songs, make friends and much more!

This 3 hours session will be led by an internationally-qualified Montessori teacher in English language. Your child will become more independent and will gradually separate from you in warm, welcoming, friendly and supportive environment.

English environment provides a natural environment for your children where they will learn language unconsciously. Don't miss this opportunity!

You are more than welcome to try the first session for free!

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori