Denný program

denný program škôlky
čas aktivita
07:00 - 08:00 Príchod detí do škôlky - výber Montessori pomôcok, výtvarná aktivita, strihanie, podľa vlastného výberu
08:00 - 08:45 Elipsa - privítanie, modlitba, spievanie ukazovačiek, riekanky, básničky, chôdza po elipse, predstavenie témy dňa, pohybové hry, príprava desiatej
08:45 - 09:30 Desiata a hygiena
09:30 - 10:15 Práca s Montessori pomôckami - téma dňa
10:30 - 11:30 Pobyt vonku
11:30 - 12:30 Obed, ústna hygiena, odchod detí s dopoludňajšou dochádzkou, uloženie sa na spánok
12:30 - 14:30 Odpočinok - deti predškoláci od 13,30h - 14,30h individuálna príprava
14:30 - 15:00 Olovrant
15:00 - 16:30 Odpoludňajšie činnosti - povieme si ako sa nám páčil celý deň a čo bol najkrajší zážitok, práca s Montessori pomôckami, krúžky, pobyt vonku, odchod detí domov.

Ako prebieha ranné preberanie deti?

Ranné preberanie detí zabezpečuje učiteľka za prítomnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý dieťa do zariadenia priviedol. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia náznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporúčania od ošetrujúceho lekára.

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori