Miniškôlka

Montessori adaptačné dopoludnie

Obdobie od narodenia do 3 rokov, je najdôležitejšie obdobie v živote dieťaťa, kde doslova nasáva podnety zo svojho okolia. Tento jav Mária Montessori nazvala "absorbujúci duch".

Adaptačné dopoludnie je pre deti od 2 rokov, ktoré sa chystajú nastúpiť do škôlky. Počas troch hodín sa deti učia byť bez maminky a hrať sa v kolektíve svojich rovesníkov. Občas nám je aj smutno, poplačeme si, ale len na chvíľu, lebo tety nám rozumejú a s láskou nám pomôžu prekonať tento smútok a znova sa môžeme všetci radovať.

V pripravenom prostredí rozvíjame u detí samostatnosť v starostlivosti o seba a prostredie, s čím sa stretávajú v praktickom živote. Deti sa učia hygienickým a pracovným návykom a dokončovať činnosti. Učíme sa pripraviť prestieranie stola, nakrájame si ovocie, zeleninu, natrieme si chlieb či pečivo, uvaríme čaj a spoločne sa najeme. Potom sa pohráme, kreslíme si, učíme sa strihať, zapnúť si gombík či zips, zaspievame si, zacvičíme. Oblečieme sa, zoberieme si hračky a ideme von, kde sa v krásnej záhrade s hojdačkami, šmykľavkami a s pieskoviskom vyšantíme alebo ideme na prechádzku s kočiarikmi, zatiaľ čo sa ostatní vozia na tatrách alebo motorkách. Zrazu prekvapene pozeráme, že už prišli maminky pre nás, ale nám sa veľakrát nechce ísť domov.

Adaptačné dopoludnia prebiehajú v 2 rôznych formách: buď 2 dni v týždni v čase od 8.30 do 11.30 alebo 4 dni v týždni v čase od 8.00 do 13.00 hodiny. V kolektíve je 8 detí, o ktoré sa starajú kvalifikované učiteľky s veľkou láskou a rešpektom.

Letné Montessori adaptačné dopoludnie - 10 dní

Prebieha v priestoroch našej škôlky. Chceme, aby deti prežili tento čas adaptácie v škôlke, aby poznali jej prostredie a vedeli sa v nej orientovať. Počas 10 dní sa budeme pravidelne stretávať, pripravovať si desiate, spoločne stolovať, umyť si po sebe riady, pozametať, či utrieť stôl, učiť sa hygiene, obliekať sa a samozrejme hrať sa..„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori